SERVEIS

És la solució dissenyada per a empreses que es dediquen a prestar serveis a terceres parts, la qual permet controlar tant els comunicats de
treball com els materials emprats en les diferents actuacions.

L’aplicació és apta tant per a les empreses que tenen un únic centre de treball, des del qual es gestionen i es dispensen els serveis, com per a les empreses que tenen diverses delegacions o centres de treball.

Des de l’aplicació, es podrà fer, per exemple, la gestió i el seguiment dels treballs, els serveis i les assistències, la gestió de contractes (temporals i indefinits) i la facturació associada a aquests contractes, o dur a terme el control i el seguiment de les comandes i els lliuraments, així com la facturació agrupada de diferents actuacions.

Així mateix, disposa d’un mòdul de Gestió documental integrat, el qual permet associar la informació i la documentació rellevants amb el client, el treball, el servei o l’assistència corresponent.
Igualment, també té un mòdul de CRM que permet gestionar i controlar les oportunitats i les campanyes comercials o les diverses gestions que es duguin a terme amb els diferents clients.

QUI SOM   EQUIP   CONTACTE

PROJECTES

Seleccioneu el mòdul per navegar per les nostres solucions

Gestió comercial

Gestió de les vendes, les compres, els magatzems, la tresoreria i la comptabilitat per obtenir en temps real el control de les operacions i els costos dels productes i serveis.

CRM

Gestió de les activitats de l’empresa; ja siguin comercials, tècniques, de servei o de qualitat, per obtenir-ne el control, la planificació i els costos.

Producció

Gestió de la fabricació i l’elaboració de productes que integra la documentació, el control dels processos, la traçabilitat i els costos.

Gestió documental

Organització i vinculació de tot tipus de documents electrònics; ja siguin PDF, Excel, Word, arxius multimèdia, CAD, etcètera.

Màrqueting

Gestió de l’activitat de màrqueting mitjançant campanyes, trucades, visites i eines de mailing.

Recursos humans

Control de presència i gestió dels recursos humans que integra tota la documentació del treballador, els calendaris, els horaris, les vacances, les baixes, etcètera.

Business Intelligence

Quadres de comandament (dashboards) per visualitzar i analitzar dades.

Webservice

Accés remot i en temps real a la base de dades de GlamERP per integrar-hi aplicacions Android, iOS i web.

Visió 360º

La integració dels mòduls de Gestió comercial, combinats amb els mòduls de CRM, Producció o Recursos Humans, permet obtenir una visió 360º del negoci.