Recerca dinàmica sense límits. 

 

tree-architecture-system

Dissenyat sota l’esquema TAS, que garanteix la qualitat del producte final.

Per garantir la qualitat dels seus productes, GLAM ha desenvolupat el Tree Architecture System, un mètode de disseny de software basat en els conceptes següents:

Arbre/herència

El disseny global del software està basat en els registres en arbre, amb l’objectiu de crear dependències entre si i d’aplicar-hi criteris d’herència.

Per exemple, els llistats de famílies es poden entrar en forma d’arbre (família n > subfamília n’ > subfamília n’’ >…); de manera que, quan cal canviar una propietat a un conjunt de famílies, subfamílies o articles, introduint el canvi en el punt correcte de l’arbre, aquest s’aplicarà automàticament per herència a totes les subfamílies i als articles que pengin d’aquest punt de l’arbre.

Cerques dinàmiques

El disseny de les cerques en el software permet la personalització per usuari, ja que es fan segons les configuracions definides pels mateixos usuaris. Per exemple, tots els camps visibles en el llistat Clients es poden incloure en la cerca de clients; de manera que un usuari pot incloure la cerca per telèfon i un altre, no.

Cal indicar que tots els registres del programa són llistes que admeten aquest tipus de personalització per usuari. En general, en tot el programa, els usuaris determinen la manera de cercar en funció del que a cadascú li és més simple de recordar per a cada tipus de registre.

Aplicacions a N

El software es dissenya de manera que no presenta cap limitació a l’hora de determinar-ne les estructures. Per exemple, es poden definir n empreses, n sèries, n classificadors, n divises, n idiomes, n magatzems, etcètera.