Producció

El mòdul integra tots els elements necessaris per gestionar l’àrea de producció, ja sigui en l’edició de fabricació industrial o en la producció alimentària.

 

GlamERP BUSINESS Edition   MÉS INFORMACIÓ      CARACTERÍSTIQUES GENERALS

ESCANDALL Escandalls de productes/materials (BOM).
BOM Escandalls de matèries primeres formulats sobre la base de preguntes i respostes (BOM).
COTITZACIÓ Pressupostos cotitzats mitjançant escandalls (BOM).
PROTOTIPS Escandalls específics per a prototips.
MRP Planificació de compres i de producció per fase, secció, màquina, treballador (MRP).
ORDRE DE TREBALL Ordres de treball (OT, OF, OR) puntuals i planificades.
DADES PLANTA Captura de registres en planta mitjançant terminals tàctils (temps, quantitats, estats).
TALLERS EXTERNS Control de fases de fabricació en tallers externs.
TRAÇABILITAT Traçabilitat per lot.
COSTOS Control de costos per ordre de treball, lot, prototip.
QUALITAT Control de fluxos i d’estats de qualitat de les ordres de treball.

Seleccioneu el mòdul per navegar per les nostres solucions

Gestió comercial

Gestió de les vendes, les compres, els magatzems, la tresoreria i la comptabilitat per obtenir en temps real el control de les operacions i els costos dels productes i serveis.

CRM

Gestió de les activitats de l’empresa; ja siguin comercials, tècniques, de servei o de qualitat, per obtenir-ne el control, la planificació i els costos.

Producció

Gestió de la fabricació i l’elaboració de productes que integra la documentació, el control dels processos, la traçabilitat i els costos.

Gestió documental

Organització i vinculació de tot tipus de documents electrònics; ja siguin PDF, Excel, Word, arxius multimèdia, CAD, etcètera.

Màrqueting

Gestió de l’activitat de màrqueting mitjançant campanyes, trucades, visites i eines de mailing.

Recursos humans

Control de presència i gestió dels recursos humans que integra tota la documentació del treballador, els calendaris, els horaris, les vacances, les baixes, etcètera.

Business Intelligence

Quadres de comandament (dashboards) per visualitzar i analitzar dades.

Webservice

Accés remot i en temps real a la base de dades de GlamERP per integrar-hi aplicacions Android, iOS i web.

Visió 360º

La integració dels mòduls de Gestió comercial, combinats amb els mòduls de CRM, Producció o Recursos Humans, permet obtenir una visió 360º del negoci.