GlamERP BUSINESS Edition

El nostre compromís, el vostre control

GlamERP BUSINESS Edition. El nostre compromís, el vostre control.

Sempre hem cregut en la petita i la mitjana empresa. Som coneixedors de les seves necessitats i de la realitat del seu dia a dia, i és per això que fa més de 15 anys que estem especialitzats en el desenvolupament de software de gestió empresarial, pensat i dissenyat específicament per a la PIME. Entre altres coses, això vol dir que centrem els nostres esforços a desenvolupar un software modern, molt complet en l’àmbit funcional i, alhora, molt fàcil d’utilitzar, que sigui adaptable a la realitat específica de cada empresa d’una manera fàcil i ràpida. I tot això, amb un clar compromís: el vostre control.

GlamERP BUSINESS Edition   COMPARATIVA EDICIONS

Quin és el vostre sector?

Seleccioneu el vostre sector per a més informació.

FABRICACIÓ

ALIMENTACIÓ

DISTRIBUCIÓ

CONSTRUCCIÓ

COMERÇ

PROJECTES

SERVEI TÈCNIC

SERVEIS