Gestió comercial

El mòdul integra tots els elements necessaris per gestionar les àrees administrativa, financera i comptable.

GlamERP BUSINESS Edition   MÉS INFORMACIÓ      CARACTERÍSTIQUES GENERALS

FACTURACIÓ Pressupostos, comandes, albarans, factures, contractes,  rebuts, enllaç SEPA.
TECNOLOGIES Excel, PDF, Gmail, Outlook.
E-FACTURA Generació d’XML per fer la facturació electrònica.
COMPTABILITAT Despeses, rebuts, diari, llibres, models fiscals, fitxers AEAT.
COMPRES Assistència en compres, comandes, albarans, factures, rebuts.
TRESORERIA Enllaç bancari SEPA de pagaments i cobraments, previsió de tresoreria.
TPV Punt de venda, tancament de caixa.
MAGATZEM Magatzems, estocs, reposicions, regularitzacions, trasllats.
COSTOS Control de costos i marges per família, article, client.
TARIFES Tarifes de preus directes, per descomptes, marge, recàrrec.
COMISSIONISTES Control de comissions per agent i família o article.
BACKUP Còpies de seguretat automàtiques.
BACKUP ONLINE Còpies de seguretat automàtiques al núvol.

Seleccioneu el mòdul per navegar per les nostres solucions

Gestió comercial

Gestió de les vendes, les compres, els magatzems, la tresoreria i la comptabilitat per obtenir en temps real el control de les operacions i els costos dels productes i serveis.

CRM

Gestió de les activitats de l’empresa; ja siguin comercials, tècniques, de servei o de qualitat, per obtenir-ne el control, la planificació i els costos.

Producció

Gestió de la fabricació i l’elaboració de productes que integra la documentació, el control dels processos, la traçabilitat i els costos.

Gestió documental

Organització i vinculació de tot tipus de documents electrònics; ja siguin PDF, Excel, Word, arxius multimèdia, CAD, etcètera.

Màrqueting

Gestió de l’activitat de màrqueting mitjançant campanyes, trucades, visites i eines de mailing.

Recursos humans

Control de presència i gestió dels recursos humans que integra tota la documentació del treballador, els calendaris, els horaris, les vacances, les baixes, etcètera.

Business Intelligence

Quadres de comandament (dashboards) per visualitzar i analitzar dades.

Webservice

Accés remot i en temps real a la base de dades de GlamERP per integrar-hi aplicacions Android, iOS i web.

Visió 360º

La integració dels mòduls de Gestió comercial, combinats amb els mòduls de CRM, Producció o Recursos Humans, permet obtenir una visió 360º del negoci.