DISTRIBUCIÓ

És la solució dirigida a empreses que es dediquen a la compravenda de productes, ja sigui de manera directa o indirecta.

El GlamERP us permet controlar tots aquells aspectes que resulten clau per a aquest tipus de negoci des d’una única aplicació. En aquest sentit, la gestió de clients i de les oportunitats comercials (CRM) o les campanyes de màrqueting aporten, indubtablement, un valor afegit important.

No obstant això, hi ha altres qüestions a les quals, sovint, no es presta tanta atenció i que també són vitals per poder treure el màxim rendiment del vostre negoci.

A continuació, se’n destaquen algunes de les principals:

  • L’estructuració dels articles en arbre, sense límits de subfamílies, juntament amb la possibilitat d’aplicar-hi criteris d’herència, facilita enormement la gestió i el manteniment de la base de dades; dos aspectes essencials per a totes les empreses de caire comercial.
  • La possibilitat d’atorgar propietats als articles i de crear articles tipus kit aporta versatilitat i agilitat a l’aplicació.
  • El control d’estoc i la previsió per a múltiples magatzems.
  • Sistema de tarificació complet que permet generar tarifes i complementar les funcionalitats tarifàries pel que fa a família, article i client.
  • Control de comandes i d’estat de lliurament.
  • Gestió documental integrada per als registres principals de l’aplicació: articles, clients, proveïdors, documents de compra i de venda, tasques del CRM, etc.
  • Traçabilitat.
  • Gestió en l’àmbit nacional, intracomunitària i exportació/importació.

QUI SOM   EQUIP   CONTACTE

PROJECTES

Seleccioneu el mòdul per navegar per les nostres solucions

Gestió comercial

Gestió de les vendes, les compres, els magatzems, la tresoreria i la comptabilitat per obtenir en temps real el control de les operacions i els costos dels productes i serveis.

CRM

Gestió de les activitats de l’empresa; ja siguin comercials, tècniques, de servei o de qualitat, per obtenir-ne el control, la planificació i els costos.

Producció

Gestió de la fabricació i l’elaboració de productes que integra la documentació, el control dels processos, la traçabilitat i els costos.

Gestió documental

Organització i vinculació de tot tipus de documents electrònics; ja siguin PDF, Excel, Word, arxius multimèdia, CAD, etcètera.

Màrqueting

Gestió de l’activitat de màrqueting mitjançant campanyes, trucades, visites i eines de mailing.

Recursos humans

Control de presència i gestió dels recursos humans que integra tota la documentació del treballador, els calendaris, els horaris, les vacances, les baixes, etcètera.

Business Intelligence

Quadres de comandament (dashboards) per visualitzar i analitzar dades.

Webservice

Accés remot i en temps real a la base de dades de GlamERP per integrar-hi aplicacions Android, iOS i web.

Visió 360º

La integració dels mòduls de Gestió comercial, combinats amb els mòduls de CRM, Producció o Recursos Humans, permet obtenir una visió 360º del negoci.