Característiques generals

Tots els mòduls del GlamERP integren les característiques generals següents:

GlamERP BUSINESS Edition   MÉS INFORMACIÓ

Autenticació:

Els usuaris s’autentiquen en accedir a l’ERP amb diversos nivells d’accés.

Arbre de llistes:

Tots els registres són accessibles mitjançant un arbre de llistes intuïtiu.

Personalització dels llistats:

Els usuaris poden personalitzar les columnes visibles de totes les llistes de l’ERP .

Cerca de registres:

L’aplicació permet cercar registres per qualsevol camp que l’usuari configuri en les llistes.

Filtres personalitzats:

Cada usuari pot definir els seus filtres personalitzats en les llistes de registres.

Enviament per correu electrònic:

Tots els documents de l’ERP es poden enviar directament per correu electrònic.

Exportació a Excel:

Les llistes de l’aplicació són exportables a Excel mantenint els camps i els filtres definits.

Idiomes:

El sistema de directori permet definir l’idioma de les entitats i, posteriorment, imprimir els documents amb l’idioma dels clients i proveïdors.

Registres inactius:

L’aplicació disposa d’eines per mantenir la base de dades neta. Per exemple, mitjançant la gestió de registres actius/inactius en Famílies, Articles, Entitats, Clients, Proveïdors, Creditors i altres registres.

Traçabilitat de registres:

Mitjançant la icona d’Informació relacionada, es pot accedir a la traçabilitat dels registres.

Usuaris i permisos:

Mitjançant la gestió de permisos, d’usuaris i de grups d’usuaris, es podrà definir a quins llistats poden accedir els  usuaris; ja sigui en mode lectura o edició.

Múltiples empreses:

L’ERP permet gestionar tantes empreses (societats) com calgui en cada sector.

Compartir dades entre empreses:

L’ERP permet configurar les dades que compartiran les diverses empreses (societats).

Backup Online:

El mòdul opcional de Backup Online garanteix la protecció permanent de totes les dades vinculades a l’ERP.

Gestió d’avisos:

La gestió d’avisos permet definir un recordatori per al mateix usuari, un altre usuari, o un grup d’usuaris.

Seleccioneu el mòdul per navegar per les nostres solucions

Gestió comercial

Gestió de les vendes, les compres, els magatzems, la tresoreria i la comptabilitat per obtenir en temps real el control de les operacions i els costos dels productes i serveis.

CRM

Gestió de les activitats de l’empresa; ja siguin comercials, tècniques, de servei o de qualitat, per obtenir-ne el control, la planificació i els costos.

Producció

Gestió de la fabricació i l’elaboració de productes que integra la documentació, el control dels processos, la traçabilitat i els costos.

Gestió documental

Organització i vinculació de tot tipus de documents electrònics; ja siguin PDF, Excel, Word, arxius multimèdia, CAD, etcètera.

Màrqueting

Gestió de l’activitat de màrqueting mitjançant campanyes, trucades, visites i eines de mailing.

Recursos humans

Control de presència i gestió dels recursos humans que integra tota la documentació del treballador, els calendaris, els horaris, les vacances, les baixes, etcètera.

Business Intelligence

Quadres de comandament (dashboards) per visualitzar i analitzar dades.

Webservice

Accés remot i en temps real a la base de dades de GlamERP per integrar-hi aplicacions Android, iOS i web.

Visió 360º

La integració dels mòduls de Gestió comercial, combinats amb els mòduls de CRM, Producció o Recursos Humans, permet obtenir una visió 360º del negoci.